مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 بخش های کار درمانی مرکز روانپزشکی ابن سینا از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به همت خیرین  طی مراسمی در مشهد به بهره برداری رسید. دی ماه 1394

 
 
 

کارکنان شاغل در واحد

کارشناس مسئول کاردرماني

کارشناس رابط آموزش کاردرماني

کارشناس کاردرماني

کارشناس روانشناسي

کمک تکنسين کاردرماني

1

1

2

1

1

عبدالرضا سهراب نيا
مصطفي ملازاده
حامد پهلوان
حميد منصف
فاطمه حسن زاده 
 
 
کبري قلي نيا
 
 
 

کاردرماني ( Occupational Therapy ) :

کاردرماني زير مجموعه اي از خدمات توانبخشي است و  به فعاليت هايي که به منظور پيگيري يک هدف خاص انجام مي گيرد اطلاق مي شود. در واقع کاردرماني مجموعه اي از کارهاي ابتکاري ، خلاقيت و رفتارهاي لذت بخش را در بر مي گيرد .ادامه
 
 

وظايف کاردرمانگران در بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي

 ارزيابي بيمار (اوليه ، ثانويه ، نهايي )
 تعيين و تشخيص هدف درمان با توجه به نوع بيماري و برنامه ريزي
 ثبت تاريخچه و تهيه و تنظيم گزارش روزانه و نهايي از پيشرفت بيمار (تشکيل پرونده)
 کمک به استقلال بيمار 
 آموزش بيمار جهت استفاده از لوازم و ابزارها
 نظارت بر کارگاههاي مختلف کاردرماني
 بازديد از منازل مددجويان و هماهنگ سازي محيط
 
فعاليت ها ي واحد کاردرماني در بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
فعاليتهاي تفريحي
فعاليتهاي فکري
فعاليتهاي گروهي
فعاليتهاي ورزشي
فعاليتهاي هنري-حرفه اي
تفريح درماني
خطاطي ، نقاشي
گروه هاي حمايتي
فوتبال ،‌ واليبال
کار با هويه روي چوب و تور
باغباني
کامپيوتر
گروه هاي ارتباطي
بدمينتون ، پينگ پونگ‌
  معرق کاري
تماشاي فيلم و نتيجه گيري
قصه نويسي
گروه هاي اجتماعي
بولينگ ، گلف
نجاري
 
بازي فکري(شطرنج پازل و ...)
گروه هاي کاري
دوچرخه ثابت
 قالي بافي
 
 
 گروه هاي هنري و برون فکنانه
بوکس
بافتني , خياطي
 
 
 موسيقي درماني
دارت و..
 گل سازي