مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
متخصص
راديولوژي
کارشناس
راديولوژي
کاردان 
راديولوژي
 
روزها و
ساعت پذيرش
 
تلفن
 

1 نفر

2 نفر

1 نفر
همه روزه بجز ايام تعطيل
تلفن مستقيم : 37002234-051
     

در ساعات اداري

تلفن داخلي : 334
 
 
 
فضاي فيزيکي
 
 
 
اتاق راديوگرافي ، تاريكخانه ، اتاق كنترل ، دفتر ، رختكن پرسنل ، سالن انتظار بيماران
 
 
 
 
 
تجهيزات راديولوژي
 
 
دستگاه راديوگرافي از نوع PHILIPS 500 به همراه بوكي استخوان
 
يك دستگاه پرتابل از نوع پيكر (picker)
 
يك دستگاه پرتابل پروسور ظهور و ثبوت براي فيلم هاي راديوگرافي از نوع optimax
 
 
 
 
 
تکنيک هاي مورد استفاده
 
 
  تكنيكهاي روتين معمولي و غيرتخصصي از جمله درخواستهاي مربوطه به :
جمجمه، گردن، قفسه صدري، شانه، بازو، آرنج، ساعد، مچ دست، دست، انگشتان دست، شكم، مهره‌هاي گردني،
مهره‌هاي پشتي – كمري، لگن، ران، زانو، ساق پا، مچ پا، كف پا، انگشتان پا و استخوانهاي صورت
 
 
 
 
 
مراجعین رادیولوژی
 
 
بيماران بستري در بخشهاي بيمارستان ابن سينا و دكتر حجازي
 
بيماران سرپايي ارجاع شده از درمانگاه روانپزشكي
 
 
 
 
 
 
اقدامات حفاظتي
 
 
سرب كوبي ديوارهاي اتاق راديوگرافي تا ارتفاع 2 متر

سرب كوبي درهاي اتاق راديوگرافي

پوشاندن دريچه كنترل با يك قطعه شيشه سربي

تهيه روپوشهاي سربي براي مواقعی كه مي‌بايست همراهيان به تن كرده و بيمار را كنترل كنند.

درج اطلاعيه و علائم هشداردهنده براي مراجعين خاص مثل زنان باردار

ارتباط مداوم با سازمان انرژی اتمی و ارسال فيلم بچ پرسنل به اين سازمان براي كنترل

وجود شيشه حايل بين دستگاه (ليست کنترل) و اتاق راديوگرافي از نوع محافظ در برابر اشعه

تهيه روپوش سربي به منظور استفاده در مواردي از قبيل :
    حفاظت از ارگان هاي حساس به اشعه و حفاظت از همراهي بيمار در   مواردي که بيمار قابليت همکاري ندارد.

تهيه شيلد (محافظ سربي اعضا بدن ) تيروئيد به منظور کاهش پرتوگيري غده تيروئيد در بعضي از راديوگرافي ها