واحد تجهیزات پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"واحد تجهیزات پزشکی"


 

مسئول واحد

نسترن رحیمیان      تلفن تماس:37002213              پست الکترونیک :rahimianns3[at]mums.ac.ir