مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

"واحد تجهیزات پزشکی"


 

مسئول واحد

راحله کنویسی      تلفن تماس:37002213              پست الکترونیک :KenevisiR3[at]mums.ac.ir