IMAGE بازدید سرپرست واحد امور دندانپزشکی دانشگاه از بخش دندانپزشکی بیمارستان ابن سینا
یکشنبه, 28 ارديبهشت 1399
به گزارش روابط عمومی بیمارستان ابن سینا ، دکتر شمسیان سرپرست واحد امور دندانپزشکی دانشگاه از بخش دندانپزشکی... ادامه مطلب ...
IMAGE نصب دستگاه تهویه جهت بخش زنان بیمارستان دکتر حجازی
پنج شنبه, 25 ارديبهشت 1399
مدیر محترم پرستاری بیمارستان دکتر حجازی  آقای آمدنی عنوان نمود  طی اولین بازدید آقای دکتر منفرد معاون توسعه... ادامه مطلب ...
IMAGE دیدار صمیمی معاونت محترم توسعه دانشگاه و معاون توسعه بیمارستان
یکشنبه, 21 ارديبهشت 1399
به گزارش روابط عمومی بیمارستان ابن سینا دیدار صمیمی معاونت محترم دانشگاه با معاون توسعه ی بیمارستان برگزار... ادامه مطلب ...

درمانگاه های بیمارستان ابن سینا

شامل لیست درمانگاه های بیمارستان ابن سینا و پزشکان شاغل در آن

درمانگاه ماتریکس

آشنایی با درمانگاه ماتریکس

نوبت دهی اینترنتی

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان و مرکز آموزش روانپزشکی ابن سینا

کلینیک خواب

آشنایی با کلینیک خواب بیمارستان ابن سینا و نحوه نوبت دهی آن

پاراکلینیک

آشنایی با واحد های پاراکلینیک بیمارستان ابن سینا

کلینیک درمان سوء مصرف مواد بیمارستان ابن سینا

آشنایی با درمانگاه سوء مصرف مواد بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

درباره هفته ملی سلامت مردان ایرانی(سما):

درکشور ما، اولین پنجشنبه ی اسفند ماه هرسال بعنوان روز مـلی ســــلامت مـــردان  تعیین گردیده است.
از سال 1385 براساس پیشنهاد شبکه 4 سیما و سپس طرح موضوع در دفتر سلامت خانواده و پذیرش آن و با توجه به اهمیت موضوع سلامت مردان اولین پنجشنبه اسفند ماه هر سال بعنوان روز سلامت مردان نامگذاری و مقرر گردید هر ساله در این روز با هدف حساس سازی جامعه آموزش و فرهنگ سازی درحد امکان مداخلات تشخیص و درمانی صورت گیرد.که با توجه به اهمیت سلامت مردان وبرای ایجاد فرصت کافی جهت انجام فعالیت ها، برنامه های مربوطه در هفته ای به همین نام(هفته ملی سلامت مردان ایرانی =سما) برگزار می گرددوبرای هریک از روزهای هفته ی سلامت مردان،یک عنوان ویک شعار خاص درنظر گرفته می شود....