امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

دکتر فاطمه محرري

 
دانشیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن مستقيم : 37112722 -051
آدرس مطب:احمدآباد -عارف5 - پلاک 31 - طبقه اول
تلفن:38474313-051
ایمیل : MoharariF1[at]mums.ac.ir
 

 

سوابق تحصيليدکترای حرفه ای پزشکی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دکترای تخصصی روان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان