مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 
                                     ازمايشگاه  
 

آزمايشگاه باليني يكي از اركان اصلي بهداشت و درمان بيمارستاني در پايش سلامت، تشخيص بيماري و كنترل درمان است. در راستاي اين اهداف مديريت بيمارستان و آزمايشگاه به توسعه خدمات تخصصي آزمايشگاهي متناسب با پيشرفت در علوم پزشكي و نيازهاي جديد آن همت گماشته و از طرف ديگر با تعيين و اجراي استانداردهاي علمي و حرفه‏اي فعاليتهاي واحد آزمايشگاه را هماهنگ و همساز با نيازهاي كلينيك و بيمار نموده‏اند.
آزمايشگاه بيمارستان ابن سينا يكي از واحدهاي مركز آموزشي درماني رواني ابن سينا مي‏باشد كه در حدود 200 مترمربع زيربنا دارد وداراي بخشهاي هماتولوژي، بيوشيمي، ميكروبيولوژي، سرولوژي و هورمون شناسي مي‏باشد.
 
 

مسئول فني

دکتر علیرضا ابراهیمی            تلفن :37002210                  ايميل : EbrahimiAR[at]mums.ac.ir