مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

"اداره منابع انسانی"

 

رضایت سنجی کارکنان بیمارستان سال 1401

edari3.JPG - 80.30 kB


رئیس ادارهسید مصطفی موسوی بزاز            شماره تلفن :37002214                  پست الکترونیک :         MousaviBM2[at]mums.ac.ir