مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

اموال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مسئول واحد

مسوول اموال : ایمان براتی  شماره تلفن :  37002266 پست الکترونيک : BaratiI3[at]mums.ac.ir