مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری مراسم پیاده روی به مناسبت هفته سلامت در بیمارستان ابن سینا

در طی مراسم پیاده روی به مناسبت هفته سلامت در بیمارستان ابن سینا که با شرکت پرشور همکاران با  شعار (مراقبت های اولیه بهداشتی ، راهی به سوی پوشش همگانی سلامت)برگزار گردید، مدیریت محترم بیمارستان دکتر محمدرضا مهری فرمودند اهمیت به جسم سالم وتندرستی از برکات ونعمات خداوند متعال می باشد وبا اشاره به شعار سازمان جهانی بهداشت با عنوان مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت تنها منحصر به این هفته نباشد و در زندگی روزمره این پویایی و ورزش ها برای تقویت جسم و روح کماکان ادامه داشته باشد و در آخر مراسم به قید قرعه به شرکت کنندگان هدایایی اهدا گردید.