مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

"واحد مدیریت اطلاعات سلامت "


مسئول واحد

 مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت: معصومه بروجردی

 ايميل :mums.ac.irboroujerdiM1[at]

 تلفن مستقيم : 37002280

 تلفن داخلي: 280 

چکیده ای ازشرح وظایف:

1.ارتقاء و بهبود فرآیند مدیریت کارکنان واحد مدیریت اطلاعات سلامت

2.ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در واحد مدیریت اطلاعات سلامت

3.جوابگویی به نامه های ارسالی از طریق اتوماسیون در قالب شبکه دولت الکترونیک

4.ارتقاء سطح امنینت و محرمانگی پرونده های بالینی

5.افزایش کاربرد فناوری IT در خدمات مختلف واحد مدیریت اطلاعات سلامت

6.بهبود کیفیت بخش مدیریت اطلاعات سلامت مطابق با استاندارهای اعتبار بخشی

7.کنترل حضور و غیاب کارکنان واحد های زیر مجموعه و گزارش به موقع عدم حضور هر یک از کارکنان واحد

8.شركت در دوره هاي آموزش شغلي و مديريتي

9.تدوین برنامه عملیاتی واحد بصورت سالانه

10.نظارت بر فعالیت واحد های تحت پوشش پذیرش، بایگانی ، مستند سازی، کدگذاری و آمار و مکاتبات قانونی بیمارستان

11.درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمهای پرونده های بیمارستانی

12.بررسي و تحقیق درباره بهبود فرمھاي مدارك پزشكي وعهده دار بودن کمیته تدوین و ساماندهی فرم ھای مدارک پزشکی

13.دبیر کمیته مدیریت اطلاعات سلامت

14.عضو کمیته پایش کمیته های بیمارستانی

15.همکاری با محققین و پژوهشگران در زمینه تهیه رساله ها، پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی

16.همکاری با دانشکده علوم پیراپزشکی در امر آموزش و تربیت دانشجویان رشته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت