امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 


دکتر پريا حبراني
دانشیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن مستقيم : 37112722 -051
 

سوابق تحصيلي
بورد فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 1381
بورد تخصصی روانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، 1379
پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،1370