تقدیر از پرستاران و پرسنل بخش بیماران کووید 19 در بیمارستان ابن سینا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همزمان با هفته سلامت و به منظور قدر دانی و تجلیل از زحمات کادر درمان در بخش کووید 19 ، رئیس بیمارستان به همراه معاون توسعه و جمعی از مسئولین بیمارستان با حضور در فضای باز و بیرونی بخش با اهداء لوح تقدیر ، شاخه گل و هدیه از خدمات پرسنل این بخش تقدیر به عمل آوردند .

این بازدید ضمن ایجاد انگیزه و همچنین دلگرمی پرسنل بخش باعث ایجاد شور و نشاط مضاعف در بین پرسنل گردید .