راه اندازی واحد مشاوره پزشکی از راه دور (سامانه پاد - کد 9014) در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 

در این سامانه تمامی مشاوره های پزشکی تخصصی (مشاوره پزشک  با پزشک ) در بستر امن اینترنتی در سطح کلان منطقه 9-سه استان خراسان انجام می شود .

از مزایای این طرح می توان به مواردی چون کاهش هزینه ها ، پیشگیری در اتلاف وقت پزشکان و بیماران و کاهش رفت و آمد بیماران و .... اشاره نمود .

همچنین در این طرح در آینده برنامه مشاوره پزشک با بیمار هم پیش بینی شده است که به محض فراهم شدن بستر مناسب ، این مشاوره نیز راه اندازی خواهد شد.