مراسم تکریم و معارفه رئیس محترم امور اداری بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مراسم تکریم و معارفه رئیس محترم امور اداری بیمارستان ابن سینا  و دکتر حجازی با توجه به محدویت های شدید شیوع ویروس کرونا با تعدادی از همکاران در روز دوشنبه 1399/04/14 برگزارگردید .

پس از تلاوت کلام الله مجید جناب دکتر منفرد مدیر محترم بیمارستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات چندین ساله آقای موسوی کاخکی که در سمت رئیس امور اداری بیمارستان به نقش برجسته و جایگاه  نیروی انسانی در توسعه و ارتقاء بیمارستان سخنانی ایراد نمودند .سپس جناب دکتر ابراهیمی رئیس محترم بیمارستان هم ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های چند ساله  آقای موسوی کاخکی لوح تقدیر به رسم یادبود به ایشان تقدیم و حکم رئیس جدید امور اداری بیمارستان به آقای  موسوی بزار ابلاغ گردید