بازدید سرپرست واحد امور دندانپزشکی دانشگاه از بخش دندانپزشکی بیمارستان ابن سینا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ابن سینا ، دکتر شمسیان سرپرست واحد امور دندانپزشکی دانشگاه از بخش دندانپزشکی بیمارستان بازدید کرد.

گفتنیست در این بازدید که با حضور دکتر منفرد معاون توسعه بیمارستان انجام گردید ضمن بررسی کاستی های موجود ، فضای فیزیکی و تجهیزات بخش دندانپزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت.