نصب دستگاه تهویه جهت بخش زنان بیمارستان دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیر محترم پرستاری بیمارستان دکتر حجازی  آقای آمدنی عنوان نمود  طی اولین بازدید آقای دکتر منفرد معاون توسعه مدیریت و منابع  بیمارستان  از  بخش های مرکز روانپزشکی دکتر حجازی  و طرح موضوع تهویه نامناسب در بخش ها،  در دستور کار قرار گرفت و طی هماهنگی بعمل آمده  با معاون محترم توسعه دانشگاه  و مدیر  محترم پشتیبانی دانشگاه ، مورخ ۲۳اردیبهشت ماه، یک  دستگاه تهویه  از انبار دانشگاه تحویل این مرکز درمانی شد تا انشاالله تا چند روز آینده عملیات نصب و راه اندازی آن توسط واحد فنی و پشتیبانی بیمارستان  صورت گیرد.