گزارش تصویری مانور آتش سوزی بیمارستان ابن سینا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گزارش تصویری مانور آتش سوزی بیمارستان ابن سینا در تاریخ 98/10/11