تبریک روز پرستار ریاست محترم بیمارستان ابن سینا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
گزارش تصویری تبریک روز پرستار ریاست محترم بیمارستان ابن سینا جناب آقای دکتر ابراهیمی