آشنايي با علايم عود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
دريافت فايل
مقدمه :
 
یکی از ویژگیهای بیماریهای روانی این است که این بیماریها پس از اینکه تحت درمان قرار می گیرند تمایل به عود مجدد دارند. عوامل متعددی ممکن است در عود مجدد بیماری دخیل باشند. از جمله کامل نکردن دوره درمان، قطع خودسرانه داروها، استرسها و فشارهای خانوادگی،استرسهاي شغلی و محیطی و... .مسلماً آگاهی از این عوامل می تواند به بیماران و خانواده ها در پیشگیری از عود مجدد بیماری کمک کند.
نکته بسیار مهم دیگری که باید بیماران و خانواه ها از آن آگاه باشند این است که اغلب بیماریهای روانی علیرغم اینکه ظرف چند هفته یا چند ماه درمان اصولی علائم شان برطرف می شود با این حال به کلی ریشه کن نمی شوند و ممکن است در اثر عوامل آشکارساز دوباره برگشت کنند. از آنجا که عود مجدد بیماری با یک سری علائم مقدماتی همراه است و اقدام به درمان بیمار در این مرحله بهبودی دوباره وی راتسریع می کند لازم است خانواده ها با این علائم آشنایی داشته باشند:
  • هذیانها : باورها و عقاید نادرست و غیرمنطقی که انطباقی با واقعیت نداشته و تناسبی با زمینه های فرهنگی، سطح هوش، تحصیلات بیمار ندارند. به عنوان مثال بیمار اذعان می کند که عیسی مسیح است، عده ای در تعقیب وی هستند که او را مسموم کنند... 

  •  توهمات : ادراک نادرست و واهی که اساس واقعی ندارد به عنوان مثال بیمار صداهایی را می شنود که منشاء خارجی ندارد، یا تصاویری را می بیند که واقعیت ندارند.

  • تغییرات ناگهانی در خلق : از جمله غمگینی، شنگولی و سرخوشی، حساسیت زیاد، تحریک پذیری، عصبانیت و پرخاشگری، خنده ها یا گریه های بدون دلیل و ...

  • تغییرات ناگهانی دررفتارفردی و اجتماعی: به عنوان مثال رفتارهای عجیب و غیرعادی، رفتارهي ناگهانی، بی مهابا و بدون کنترل، عدم رعایت آداب و مقررات اجتماعی، حرکات و ژستهای غیرطبیعی، رفتارهای خطرناک، آسیب رساندن به دیگران و خرابکاری.

  •  کاهش عملکردهای شخصی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی: به عنوان مثال عدم رسیدگی به نظافت و بهداشت شخصی، انجام ندادن کارهای روزمره، غیبتهای کاری یا عدم انجام تکالیف شغلی، غیبت از مدرسه یا دانشکده یا عدم انجام تکالیف درسی، عدم تمایل برای انجام تکالیف خانوادگی و اجتماعی.

 آشنایی با علائم عود بیماریهای روانی

  • به زبان آوردن افکار یا نیاتی مبنی بر سیرشدن از زندگی، تمایل به خودکشی و یا اقدام به خودکشی .
  • هر گونه تغییر در الگوی خواب وخوراک : به عنوان مثال کم خوابی، پرخوابی، بیدارشدن نیمه های شب ، بی اشتهایی، بدبینی به غذا و... .
  • هر گونه تغییر در الگوی مصرف داروها : به عنوان مثال امتناع از مصرف دارو، بدبینی به داروها ، مصرف خودسرانه یا بی رویه داروها و ... .