درمانهاي روانشناختي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 دريافت فايل

            

الف :  روان درماني فردي

جلسات روان درماني فردي معمولاً‌ براي درمانجوياني كه از بيماريها و مشكلات روانشناختي خفيف‏تر (مسايل نوروتيك) رنج مي‏برند برگزار مي‏شود. اضطراب، افسردگي، وسواس فكري و عملي، فوبيها، بيماريهاي روان – تني، برخي  اختلالات سوماتوفرم و مسائل ارتباطي و بين فردي بيشترين مشكلاتي است كه درمانجويان به خاطر آن تحت روان درماني قرار مي‏گيرند.

 ب :خانواده درماني

جلسات خانواده درماني به منظور حل تعارضها و كشمكش هاي خانوادگي، اصلاح و بهبود روابط بين فردي در خانواده، بهبود مهارتهاي زندگي زناشويي و آموزشهاي لازم به خانواده براي مراجعيني كه مشكل آنها مسائل زناشويي و خانوادگي است تشكيل مي‏شود. علاوه بر اين جلسات مشاوره خانوادگي براي خانواده‏هاي بيماران بستري شده نيز برگزار شود كه اهداف مختلفي را در پي دارد. از جمله كمك به ايجاد جوي آرام و كم فشار براي بيمار در محيط خانه، آموزشهاي لازم به خانواده،  شناساندن عوامل عود بيماري، توصيه‏هاي لازم براي پيگيري درمان، آشنا ساختن خانواده‏ها با علائم اوليه عود بيماري ، آشناساختن خانواده‏ها با پيامدهاي فردي و اجتماعي و ناتوانيهاي حاصل از بيماري رواني، آموزش  مهارتهاي ارتباطي و مقابله‏اي و …

ج : گروه درماني

  •  رفتار درماني

  • شناخت درماني

  • درمانهاي شناختي  رفتاري

  • روان درماني حمايتي

  • روان درمانی بین فردی