مراقبتهاي پرستاري در بيماران مانيك

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

مراقبتهاي پرستاري در بيماران مانيا

دريافت فايل

1) استفاده از حمام گرم و موسيقي ملايم به خوابيدن كمك مي‏كند.
2) ايحاد محيط آرام، نسبتاً‌ تاريك با حداقل سروصدا به خوابيدن كمك مي‏كند.
3) در محيطي با تزئينات ساده و نوري ملايم قرار بگيرد.
4) از آشاميدني‏ها مانند چاي كه كافئين ) به شخصيت آنها احترام گذاشته شود.
7) زماني كه رفتار اجتماعي مناسبي انجام داد مورد تشويق قرار بگيرد.
8) كليه اشيا تيز و برنده و خطرناك را دور كنيد.
9) اضطراب مسري است سعي كنيد با اضطراب با وي روبرو نشويد.
10) بهتر است غذا و آشاميدني به او داده شود كه بتواند در موقع فعاليت با خود حمل و استفاده كند، احتمال دريافت غذاي 12) اعتماد او را به خود جلب كنيد.
13) فرصت بيان احساساتش را به وي بدهيد و گوش كنيد.
14) در فعاليتهايي شركت كند كه رقابت در آنها نباشد.
15) بيشتر به فعاليتهاي انفرادي مشغول گردد.
16) فعاليتهايي نظير باغباني، قدم زدن، جاروزدن، نقاشي، نويسندگي و … مي‏تواند انرژي زياد آنها را كاهش دهد.


تهيه و تنظيم :
آلاله خياط اسلامي
بخش آموزشي مردان بيمارستان ابن سينا
 

 </>