آزمونهای بالینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  پرسشنامه افسردگی بك  BDI : Beck Depression Inventory
در این پرسشنامه بالینی، نشانه های افسردگی توسط بیمار به شیوه خودآزمایی درجه بندی می گردد. بدین وسیله میزان افسردگی و حوزه های مختلف آن ارزیابی می شود. شامل 21 گروه سوال است، که به صورت عبارات ترتیبی که هر کدام از ماده ها مربوط به یک علامت خاص افسردگی می باشد، تنظیم شده است.
مقیاس افسردگی همیلتون HRSD
به منظور سنجش افسردگی و بر اساس احوال هفته گذشته بیمار بکار می رود. اگر چه، مقیاس به گونه ای طراحی شده است که بتوان آن را بعد از یک مصاحبه غیرساختاریافته تکمیل نمود، لیکن مصاحبه نیمه ساختاریافته بر اساس این مقیاس نیز موجود می باشند. این مقیاس اساسا برای بیماران بستری طراحی شده است، اما تاکید روی علائم ملانکونیک و مالیخولیایی و جسمانی است. مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل این مقیاس 20 تا 30 دقیقه می باشد و جمعیت هدف آن بزرگسالان هستند.
مقیاس اضطراب همیلتون HRSA
ابزار سنجش اضطراب همیلتون برای کمی سازی نشانه های شدت اضطراب ساخته شده است. این مقیاس شامل 14 بخش بوده که هر بخش شامل یکسری علائم مرتبط با اضطراب می باشد. این پرسشنامه هم اضطراب روانی (پریشانی ذهنی و روانی) و هم اضطراب جسمانی (علائم درد بدنی وشکایات جسمانی ) را مورد ارزیابی و بررسی قرارمی دهد.
پرسشنامه اضطراب بک BAI
این پرسشنامه یک مقیاس 21 ماده ای است و هر ماده داراى ٤ گزينه مى ‌باشد که بصورت ابداً، خفيف، متوسط و شديد نمره‌گذارى مى ‌شوند. اين پرسشنامه وضعيت اضطرابى افراد را در طى هفته گذشته مورد ارزيابى قرار مى دهد.
پرسشنامه وسواس فکری-عملی ییل براون Y.B.O.C.S
این مقیاس به کمک یک مصاحبه نیمه‌ ساختار یافته تکمیل می‌شود و دارای مقیاس شدت وسواس و مقیاس فهرست علایم وسواس فکری و عملی است و با 10 گزینه‌ میزان شدت وسواس را در شرایط کنونی بیمار می‌سنجد.
مقیاس اضطراب زونگ Zung self assessment Anxiety Scale 
جهت سنجش شدت علائم اضطراب بر مبنای نشانگان بدنی - عاطفی اضطراب بکار می رود. شامل 20 سؤال که شدت علائم اضطرابی رامي سنجد  می باشد و هر سؤال چهار سطح درجه بندی دارد.
MCMI-III
آزمون چندمحوری میلون MCMI-III  یک آزمون خودسنجی با 175 سوال است كه 14 الگوي شخصيت و 10 نشانگان باليني را مي سنجد و برای بزرگسالان 18 سال به بالا کاربرد دارد.
SCL-90
این آزمون شامل 90 سئوال برای ارزشیابی علائم روانی است و به وسیله پاسخگو گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید . با استفاده از این آزمون می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد .
هریک از سئوالات آزمون از یک طیف 5 درجه ای میزان ناراحتی که از نمره صفر – هیچ – تا چهار – به شدت می باشد تشکیل شده است سوالات آزمون 9 بعد مختلف را در بر می گیرد .

آزمونهای شخصیت

MMPI
آزمون MMPI، مشهورترین و پرمصرف‌ترین پرسش‌نامه شخصیتی است که به عنوان یک ابزار عینی برای تشخیص بیماری‌های روانی تدوین شده است. این آزمون، یک پرسش‌نامه خودسنجی با پاسخ‌های "آری" یا "نه" است. این آزمون دارای سه مقیاس روایی و ده مقیاس بالینی است. مقیاس‌های روایی، اطلاعاتی را در مورد رویکرد آزمودنی نسبت به آزمون فراهم می‌کنند. ده مقیاس اولیه بالینی نیز برای تشخیص اختلال‌های روانی به کار می‌رود.
آزمون اندریافت موضوع TAT
این آزمون شامل ۳۰ تصویر است که به گروه‌های ده‌تایی تقسیم می‌شوند. معنا و مفهوم این تصاویر مبهم بوده، با شرایطی به آزمایش شونده معرفی می‌شوند و از او می‌خواهند تا داستانی درباره هر یک از آن‌ها بیان کند. بعضی از کارت‌ها براي دخترها و پسرها و برخي براي زنان و مردان اختصاس دارد و تعدادي از کارتها هم براي همه قابل استفاده مي باشد.

CAT
آزمون اندریافت کودکان، یک آزمون فرافکنی است که برای سنجش شخصیت کودکان 3 الی 10 ساله به‌کار می‌رود. مواد این آزمون شامل 10 کارت است که روی هر یک، تصویرهایی از حیوانات مختلف در حالت‌های رفتاری شبیه به رفتار‌های انسان ترسیم شده است.

آزمونهای نورسایکولوژیکی

 

بندر گشتالت BGT
این آزمون، مرکب است از 9 طرح جداگانه که هر یک در یک زمینه سفید روی کارتی جداگانه چاپ شده است.

آزمون بندر، علاوه بر کاربرد اصلی خود یعنی تشخیص آسیب مغزی، کاربرد‌های مهم دیگری هم دارد. در مورد جامعه کودکان، برای سنجش آمادگی کودکان برای ورود به دبستان، پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی، ‌تشخیص کودکان دچار اختلال خواندن و ناتوانی یادگیری، ارزشیابی مشکلات هیجانی، مطالعه نارسایی‌های رشدی و همچنین به عنوان یک آزمون هوشی غیرکلامی به‌کار بسته شده است. در مورد نوجوانان و بزرگسالان، آزمون بندر برای تشخیص آسیب مغزی و به عنوان یک آزمون فرافکن برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی مفید شناخته شده است.
آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین (WCST:( Wisconsin Card Sorting Test
آزمون ویسکانسین به عنوان ابزاری برای سنجش كاركردهای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد. انجام این آزمون نیازمند برنامه ریزی راهبردی، توانایی انتزاع، انعطاف پذیری ذهنی، رفتار معطوف به هدف، جستجوی سازمان یافته و كنترل پاسخ های تكانشی است. این آزمون به طور گسترده ای برای سنجش عملكرد لوپ فرونتال مورد استفاده قرار گرفته است.
آزمون حافظه وكسلر ( WMS :( Wechsler Memory Scale
این آزمون حافظه شامل 7 خرده آزمون است كه اطلاعاتی در زمینه های مختلف از توجه، هوشیاری ذهنی، جهت یابی، حافظه بینایی و توانایی یادگیری آزمودنی فراهم می نماید. نمره كل حافظه از جمع نمرات خرده آزمون ها محاسبه می شود كه به عنوان بهره حافظه (MQ) خواهد بود. همچنین اطلاعات جهت تمایز اختلالات ساختاری و كنشی حافظة كمك كننده است.
آزمونهای هوش
 آزمون های هوش وكسلر Wechsler Intelligence Scales

آزمون های هوشی وكسلر در سه محدوده سنی 6-4 سالگی برای کودکان پیش دبستان (WPPSI) ، 16-6 سالگی برای کودکان( WISC) و 17 سال به بالا برای بزرگسالان (WAIS) می¬باشد. این آزمون حوزه های مختلفی از توانایی های ذهنی را ارزیابی می كند و در پایان سه نمره، هوش بهركلامی ، هوش بهر عملی و هوش بهر كلی، بدست می آید. از ویژگی های دیگر این آزمون، بررسی عملكرد آزمودنی در تشخیص آسیب مغزی، اختلالات یادگیری و برخی ویژگی های شخصیتی می باشد.
آزمون ریون Raven
این آزمون دارای دو فرم كودكان و بزرگسالان است و ابزار معتبری برای سنجش هوش غیر كلامی به شمار می رود.

آزمون ریون کودکان که برای سنجش هوش کودکان ٥ تا10  ساله به‌کار می‌رود، دارای تصاویر رنگی است؛ در صورتی که آزمون کودکان بالاتر از ٩ سال و افراد بزرگسال، دارای تصویرهای سیاه و سفید می‌باشند.
مقیاس رشد اجتماعی واینلند Vineland Social Maturity Scale
این آزمون یك مقیاس تحولی برای ارزیابی رشد اجتماعی است كه در افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی به كار می رود. ارزیابی در چهار حیطه ارتباطات، توانایی های روزمره، مهارت های اجتماعی و حركتی صورت می گیرد. براساس نمرات آزمودنی می توان سن اجتماعی (SA) و بهره اجتماعی (SQ) او را محاسبه نمود.