چگونه اعتماد به نفس کودکان را تقويت کنيم .

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

     

چگونه  اعتماد به  نفس کودکان را  تقويت  کنيم

دريافت فايل
 
 
تعريف :
اعتماد به  نفس يعني ارزيابي عاطفي و شناختي فرد نسبت به  توانايي ها و نقاط  ضعف خود  .  هرشخص بسته  به  چگونگي احساس خود درباره  خود  واقعي و  خود ايده آلش يعني تصويري ازخود  که  در  ذهن ارزو  دارد  همانند  آن باشد  داراي يک  اعتماد  به  نفس کل است .  مثلا اگر موفقيت  هاي  يک فرد  بيشتر ازحد  مورد  انتظار يا آرزويش باشد  اعتماد  به  نفس وي  بالا  خواهد بود  .
اصول اساسي براي تقويت  اعتماد  به  نفس درکودکان
1-  محبت  بدون قيد و شرط خود  را به  کودکان  نشان  دهيد  و اجازه  دهيد  آنها  بدانند که ارزشمند  و  دوست  داشتني هستند . اينکار را به شيوه هاي  گوناگون مانند صرف  وقت  با  کودک فعاليت  هاي مثبت  و لذت بخش همراه با  وي ،  استفاده ازکلام  محبت آميز  و ابراز علاقه  به  وي مي توانيد  انجام  دهيد .
2- موفقيت ها و  توانايي هاي کودکان  را ارج  نهيد  . تشويق فعاليت هاي مثبت  کودکان  و  تلاش وي براي انجام  وظايفش اثر  بسيار مطلوبي برحفظ انگيزه  وي براي ادامه  تلاش و بهبود  اعتماد  به  نفس وي  دارد .
3-  موقعيت هايي را برنامه ريزي کنيد  که کودک بتواند  احساس موفقيت  را  تجربه  کند  .
وظايف آسان  را به  کودکان واگذار کنيد  تا کودک  بخوبي ازعهده آن برآيد و بتدريج بردشواري وظايف بيفزاييد .  درهرمرحله تلاش  کودک  رابراي انجام  وظيفه اش تحسين  کنيد  .
4 – ويژگي هاي  منحصر بفرد  کودک  را به  وي بگوييد  و آنها را  ارج نهيد  کودکان بايد درک کنند که براي آنچه  هستند  مورد  تحسين  قرار مي گيرند  و پذيرفته شده هستند  بنابراين  بصورت  مکرر ، ويژگي هاي خاص آنان  مانند صفات  شخصيتي ،  فعاليت هاي خاص يا  مثبت آنها را  بازگو  کنيد .
5- زمانيکه  کودک احساس  شکست  يا  درماندگي  مي کند  مداخله  کنيد  درسال هاي قبل از دبستان ،  کودکان  به احساس طردشدن  يا  ناکامي بسيار حساس هستند  آنها  موضوعات را سياه  يا سفيد  مي بينند و بسياري مواقع پيچيدگي احساسات خود  را  درک  نمي کنند زماني که  کودک  احساس ناکامي يا شکست  مي کند  با  وي همدلي  کنيد  . سپس به  اوکمک  کنيد  تاموارد  مثبت  يا  موفقيت  آميز را  درموقعيت هاي  ديگر به ياد آورد  و  درحل مشکل فعلي به  اوياري دهيد . اينکار رابا استفاده  ازتوانايي هاي خود وي به  تشويق تفکر درباره ي راه حل هاي ممکن  توسط  خود او انجام  دهيد  .
6- به  کودک کمک کنيد  که  ديدگاهي واقعگرانه نسبت  بخود  داشته باشد  و بتواند  با  ناکامي ها  کناربيايد . به  تلاش کودکان  اهميت  بدهيد  ،  نه تنها  به  نتيجه  کار .کودکان  بايد  درمواردي که احساس عدم  موفقيت  دارند  مورد  حمايت  قرارگيرند  به آنها  يادآوري کنيد  که  موفقيت  نيازمند  تلاش بيشتر و يافت  راه حلهاي بهتر است پس درپيداکردن  شيوه هاي بهتر براي انجام  کارمورد نظر به آنها  کمک کنيد .
7-  الگوي  واقعي خوش بيني و اعتماد  به  نفس مثبت  براي  فرزندتان  باشيد  . کوکان بين 3و 5 سالگي بصورتي فزاينده با  والدين خود  همانند سازي مي کنند  و آنها را الگوي موفقيت  و  توانايي خود  مي دانند . بنابراين  اگر احساس مي کنيد  بيش ازحد  معمول خسته ،  افسرده يا  مضطرب هستيد ، يا اعتماد  به  نفس کافي نداريد  حتما  براي داشتن  احساس بهتر نسبت  به خود  و ارائه  الگوي مناسب براي فرزندانتان درجستجوي راه  حل باشيد .
دکترعاطفه  سلطاني فر