ويزيت بيماران در منزل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 

 
 
ويزيت در منزل
 
 

ويزيت در منزل بخشي از روانپزشکي جامعه نگر است. هدف از روانپزشکي جامعه نگر ارائه خدمات بهداشت روان در سطح جامعه و در نتيجه دسترسي آسانتر بيماران به خدمات بهداشت روان و صرف هزينه کمتر و صرفه جويي در وقت مي باشد. لذا طرح ويزيت در منزل آن دسته از بيماران اسکيزوفرن ، اسکيزوافکتيو و اختلال دو قطبي ساکن در مشهد را در بر مي گيرد که به دلايل مختلف از جمله عدم همکاري ، شدت بيماري ، مشکلات اقتصادي و غيره امکان مراجعه مستقيم به مراکز درماني جهت پيگيري ندارند.

اين بيماران به طور دوره اي توسط تيمي که سرپرستي آن را در يک روانپزشک به عهده دارد ، ويزيت گرديده و ضمن تجويز دارو و در صورت نياز غير مداخلات دارويي (روانشناسي و مددکاري) جهت بهبود وضعيت بيمار و خانوده وي انجام خواهد شد.

 

 

اهداف و برنامه هاي طرح ويزيت در منزل

ارائه حمايت عاطفي به خانواده بيمار

استمرار رابطه درماني با درمانگر و تيم درماني 

امکان کنترل مستمر بيماران از نظر عوارض دارويي

کاهش عود بيماري و در نتيجه کاهش هزينه هاي درماني

امکان مداخله در بحران هاي خانوادگي و اجتماعي بيماران

کاهش استرس خانواده با ارائه خدمات روانشناختي کوتاه مدت

ارزيابي مستمر کارکرد بيمار و سوق دادن او به سمت فعاليت هاي مناسب

کاهش عود بيماري هاي رواني و در نتيجه کاهش هزينه هاي درماني روانپزشکي

راهنمايي تيم منجر به افزايش برخورداري خانواده از خدمات اجتماعي و حمايتي مي گردد.

افزايش آگاهي خانواده از نوع رفتار با بيمار که خود باعث کاهش عود بيماري هاي رواني مي شود.

با توجه با رايگان بودن خدمات ارائه شده نوعي کمک اقتصادي به افراد تحت پوشش تلقي مي گردد.

به حداقل رساندن مشکلات اقتصادي و اجتماعي که مانع برنامه پيگيري درمان توسط بيمار و خانواده مي گردد.