اطلاعات بیمارستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   
   

 

  اطلاعات بیمارستان  
 نام بيمارستان  بيمارستان روانپزشكي ابن سينا
 آدرس  مشهد- انتهاي خيابان حر عاملي – جنب نقليه مركزي آستان قدس رضوي
 تلفن  05137112701
 نام ونام خانوادگي رئيس  دكتر فاطمه محرري
 نام ونام خانوادگي مدير  
 درجه ارزشيابي  يك
 نمابر  05137112545
 آدرس سايت  http://www.mums.ac.ir/sina
 ايميل  miria2[a]mums.ac.ir
 بخش هاي درماني آماده خدمت به گردشگران سلامت  بخش آموزشي مردان – بخش آموزشي زنان – بخش اطفال پسران - بخش اطفال دختران- بخش درمان سوء مصرف مواد- بخش كلينيك خواب
 درجه ارزشيابي بخش هاي ويژه  
 بخش هاي پاراکلينيکي موجود  راديولوژي – آزمايشگاه – بخش نوار مغز – كلينيك خواب – گفتار درماني - روانشناسي
 گواهينامه هاي داخلي و خارجي اخذ شده  
 ساير اطلاعات  

 

  اطلاعات پزشکان ارائه دهنده خدمت  
نام نام خانوادگی تخصص رزومه - cv
دكتر فاطمه محرري  روانپزشك
دكترامير رضايي  روانپزشك
دكتر محمدرضا فياضي  روانپزشك
دكتر علي طلايي  روانپزشك
دكتر عاطفه سلطاني فر  روانپزشك
دكتر نغمه مخبر  روانپزشك
دكتر پريا حبراني  روانپزشك
دكتر فرزاد اكبر زاده  روانپزشك
 دكتر پیمان هاشمیان
 روانپزشك
 دكتر علي منطقي  روانپزشك
 دكتر فاطمه بهداني  روانپزشك
 دكتر فرهاد فريد حسيني  روانپزشك
 دكتر عليرضا سجادي  روانپزشك
 دكتر ابراهيم عبداللهيان  روانپزشك