درمانگاه ماتریکس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درمانگاه  سوء مصرف  مواد محرك  ( شيشه )

روان درماني  24 تا 36  جلسه اي  ماتريكس

اين نوع  درمان  شناختي – رفتاري  كه  جهت  انواع  اعتيادها  انجام ميشود  در  ابتدا  روانپزشك  مراجع  را ويزيت  كرده  و سپس در صورت  واجد  شرايط  بودن مراجع  او را   به روان درمان گر  ماتريكس  ارجاع  ميدهد.

در اين  درمانگا ه  كلاسهاي  گروهي  جهت  افراد  وابسته  به مواد ، مشاوره  خانواده ، كلاسهاي پيشگيري از اعتياد در افراد خانواده و ....

در صورت لزوم نيز انجام ميشود .


اعضای تیم درمان :

اعضاء  اين تيم  را  آقاي دكتر پيمان هاشميان  روان پزشك،آقاي  سهراب ثقفي  كارشناس ارشد روان شناسي باليني  و  خانم  زهره رستمي  روان شناس باليني  پرسنل  رسمي  بيمارستان  روان پزشكي  ابن سينا  مشهد تشكيل  ميدهند .

آدرس: مشهد – ميدان  فردوسي – ميدان بوعلي – خيابان حر عاملي – بيمارستان روان پزشكي ابن سينا  تلفن : 37002365 (051)