دندانپزشکي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
 
 
 
پذيرش پرسنل بيمارستان
ابن سينا و دکتر حجازي
 
 
شرايط پذيرش بيماران
 
 
 
پذيرش پرسنل بيمارستان
ابن سينا و دکتر حجازي
 
                                                             
 

ويزيت تشخيصي

نوبت دهي براي انجام خدمات دندانپزشکي

بيماران بستري در بخش هاي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي

بيماران که سابقه بستري در بخش هاي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي دارند.

تشخيصي

نوبت دهي براي انجام خدمات دندانپزشکي

 
 
 
 
دندانپزشکان
پرسنل  دندانپزشکي
 
 
روزها و ساعت پذيرش
 
تلفن
 
 
 
همه روزه به جز ايام تعطيل
تلفن مستقيم : 7002292

دکتر امير محزون

عباس غفاري

در ساعات اداري

تلفن داخلي : 292

دكتر احسان روحاني

     
 
 
 
 
 
خدمات دندانپزشکي در واحد داندانپزشکي
 
ترميم با آمالگام
ترميم دندان با کامپوزيت
 معالجه ريشه
      کشيدن دندان

گذاشتن پروتز