امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 

دکتر علي سجادي

روانپزشک و دانشیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن : 7112722-0511
ايميل :mohararif1[at]mums.ac.ir

سوابق تحصیلی


    دکتری تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد 75-1372
    از 14/7/75 بعنوان متخصص روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

 

    زاهدان دکترای پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد 71-1364
    از 15/6/77 لغایت 7/4/88 بعنوان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
    از 8/4/88 الی تاکنون عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    ریاست بیمارستان و مرکز جامع روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
    معاونت آموزشی بیمارستان و مرکز جامع روانپزشکی زاهدان
    مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
عضويت در کميسيون ها
عضو عليي البدل هيات تجديد نظر انتظامي هيات دانگاه علوم پزشکي زاهدان
عضو کميسيون تخصصي روانپزشکي اداره کل پزشکي قانوني استان سيستان و بلوچستان
عضويت در کميسيون رانپزشکي بيمارستان دانشگاه علوم پزشکي مشهد

• تئوری روانپزشکی دانشجویان پزشکی
• تدریس درس روانپزشکی رشته مامایی
• تدریس درس روانپزشکی رشته کارشناسی فیزیوتراپی
• دبیر برنامه قسمت ط برنامه مدون آموزش مداوم پزشکان عمومی کد (3801401) زاهدان
• تدریس بالینی روانپزشکی (کارآموزان، کارورزان پزشکی و دستیاران روانپزشکی)
 


 

• داوری مقالات فصلنامه اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
• داوری مقالات مجله علمی پژوهشی طبیب شرق دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

همکاری با نشریات
• داوری مقالات فصلنامه اصول بهداشت روانی (دانشگاه علوم پزشکی مشهد
• داوری مقالات مجله علمی پژوهشی طبیب شرق (دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

    کارگاه آموزشی اصول نگارش مقالات علمی و انتشار مقالات روانپزشکی
    کارگاه SPSS
    کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی
    کارگاه توجیهی ارزیابی درونی
    کارگاه آموزش پزشکی جامعه نگر

    راهنمایی 27 مورد پایان نامه دکتری تخصصی
    مشاوره 1 مورد پایان نامه تخصصی.
سجادی سیدعلیرضا. بررسی مقایسه ای حوادث زندگی بیماران اسکیزوفرن و اختلال دوقطبی. مجله اسرار. سال هشتم، شماره 3، پائیز 1380.ص35-27
• سجادي سيد عليرضا. سالاري هادي، بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان پزشکي نسبت به بيماري رواني . مجله علمي پ‍وهشي افق دانش . سال هشتم ، شماره اول بهار و تابستان 1381
• سالاری هادی، سجادی سیدعلیرضا. هیپنوتیزم (قسمت اول تاریخچه و تعاریف). مجله علمی پژوهشی افق دانش. سال هفتم. شماره دوم. پائیز و زمستان 1380 ص 42-35.
• سالاری هادی، سجادی سیدعلیرضا. هیپنوتیزم (قسمت دوم: ماهیت هیپنوتیزم و نظریه مؤلفین در مورد آن). مجله علمی پژوهشی افق دانش. سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1381. ص 25-16.
• سالاری هادی، سجادی سیدعلیرضا. هیپنوتیزم (قسمت سوم: تستهای تلقین پذیری و روشهای ایجاد القا یا حالت ترانس). مجله علمی پژوهشی افق دانش. سال هشتم، شماره دوم، پائيز و زمستان1381. ص 26-20.
• سالاری هادی، سجادی علیرضا. هیپنوتیزم (قسمت چهارم: کنتراندیکاسیونها و خطرات، گزارش چند مورد). مجله علمی پژوهشی افق دانش. سالن نهم، شماره اول، بهار و زمستان 1382. ص 44-36.
• رحیم موقر رفا، سجادی سیدعلیرضا و همکاران. مصرف مواد افیونی و عوامل مستعد کننده آن در بیماران با درد. مجله علمی پژوهشی طبیب شرق. سال چهارم. شماره 4، زمستان 1381. ص 181-171.
• سالاری هادی، سجادی سیدعلیرضا. مقایسه اضطراب در نوجوانان سالکن در شبانه روزی با نوجوانان ساکن در خانواده. مجله علمی پژوهشی طبیب شرق. سال هفتم، شماره 1، بهار 1384، ص 19-15.


• Bakhshani NM, Laskaripour K, Sadjadi SA. A randomozed effectiveness Trial of methadone, Tens and methadone plus TENS in management of opiate withdrawal srmptoms. J Pack Med Assoc. 2008 Dec:58 (12):667-71
• .M.Bakshani, K. Lashkaripour, S.A. Sadjadi. Effectiveness of short term behavior therapy in patient with G.A.D. J med.Sci: 7(7):1076-1081, 1st October, 2007

الف : مجری طرح ارزیابی درونی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ب : همکاری با طرحهای تحقیقاتی زیر (مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان )
1.بررسی علل و انگیزه اعتیاد و راهکارهای این معضل اجتماعی در زندان و بازپروری شهر زاهدان.
2. بررسی میزان آگاهی و نگرش مربیان، روحانیون و پزشکان نسبت به رفتار جنسی.
3. بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی در معتادان مرد بخش لاشار شهرستان نیکشهر و مقایسه آن با افراد عادی.
4.مقایسه نتیجه تست MMPI در زندانیان معتاد شهر زاهدان.
5.بررسی شیوع مصرف مواد افیونی و عوامل مستعد کننده آن در مبتلایان به درد در 6 درمانگاه سرپایی شهرستان زاهدان.


• اولين کنگره سراسري راهکارهاي بهداشتي مبارزه با اعتياد زاهدان مهر ماه 1382
• سومين همايش سراسري اعتياد يزد بهمن 1383
• اولين کنگره سراسري رفتاري پرخطر زاهدان اسفند 1384
• دومين کنگره راهکارهاي بهداشتي و درماني برخورد با اعتياد زاهدان مهر 1382

اولین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر، بررسی ویژگیهای دموگرافیک افراد اقدام کننده به خودکشی در بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان زاهدان، زاهدان. اسفندماه 1384.
• سومین همایش سراسری اعتیاد. شیوع مصرف مواد اعتیاد آور در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. یزد. بهمن 1383
• دومین کنگره روانشناسی بالینی. بررسی نگرش دانشجویان پزشکی زاهدان نسبت به بیماران روانی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. اردیبهشت 1381
• اولین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران. شیوع افسردگی و نشانه های استرس در بیماران مراجعه کننده با شکایت سر درد به کلینیک داخلی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شهرستان زاهدان دانشگاه تربیت مدرس. اردیبهشت 1380.
• دومین کنگره روانشناسی بالینی. بررسی میزان مشکلات و استرس ناشی از داشتن فرزند ناشنوا. دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی. تهران اردیبهشت 1381.
• اولین کنگره سراسری راهکارهای بهداشتی مبارزه با اعتیاد. مروری بر داروهای نوین آگونیست و آنتاگونیست نسبی مواد اوپیوئیدی در درمان نگه دارنده اعتیاد به مواد افیونی. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. اسفند 1378.
• چهارمین کنگره سراسری استرس: بررسی میزان اضطراب و نشانه های استرس در نوجوانان ساکن در شبانه روزی و مقایسه آن با نوجوانان ساکن در خانواده. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران. خرداد ماه 1378.
• اولین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر. تعیین عوامل استرس زای مرتبط با آنژین صدری، مرکز تحقیقات غدد درونریز و متابولیسم. آبان 1381 (نفر دوم).
Sadjadi Ali Reza, Esghi Pyman, Bakhshani N.M, et al Psychological Problems among Parents of children with cancer, WPA Regional Meeting-seoul-2007.
• Lashkaripoor K, Bakhshani N.M, Sajadi Ali Reza, The Prevalence of depression and related factor in adolescents Prisoners. WPA Regional Meeting-Seoul-2007