امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


دکتر امير رضايي ارداني
روانپزشک و دانشیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن مستقيم : 37112722 -051
 

 

سوابق تحصيلي  • 1376: ديپلم متوسطه تجربي

  • 1376: ورود به دانشكده پزشكي مشهد

  • 1383فارغ التحصيل رشته پزشكي با معدل 17/05

  • 1385آغاز دستياري در رشته روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

  • 1388: اخذ بورد تخصصي روانپزشكي