امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر نغمه مخبر

استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

فلوشیپ نروسایکیاتری

آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي

تلفن : 37112722-051

ايميل :mokhbern[at]mums.ac.ir

سوابق تحصيلي1-دکترای حرفه ای پزشکی عمومی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1374
2- دکترای تخصصی روان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1378
3- فلوشيپ نوروسايکياتري با گرايش روانپزشکي سالمندان 1383
3)تجربيامرکز تحقیقات دیابت استان
پزشک اردوگاه افاغنه
دستیار تخصصی ت حرفه اي
پزشک روانپزشکی دانشگاه مشهد
روانپزشک بیمارستان طالقانی تربت جام
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فلوشیپ نروسایکیاتری دانشگاه ملبورن استرالیا