امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دکتر مرتضي مدرس

استاد یار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

phd روانشناسی بالینی


آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن : 7112722-0511
ايميل :ModaresM[at]mums.ac.ir

سوابق تحصیلی

 

   
روانشناسي باليني فردوسي مشهد ايران1376-1373
      
کارشناسي ارشد روانشناسي باليني علوم بهزيستي و توان بخشي ايران1376 - 1378
   

دکتري تخصصي روانشناسی بالینی علوم پزشکی ایران 1378 - 1384
       

رتبه اول آزمون ورودي کارشناسي ارشد سال 1376
   

رتبه سوم آزمون ورودي دکتري تخصصي سال 1378
   

رتبه اول فارغ التحصيلي در دوره دکتري تخصصي سال 1384

 


عضو هيئت علمي و مسئول واحد روانشناسي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 


بررسي رابطه نگراني ، شيوه هاي حل مسئله و افکار خودکشي بدون افسردگي در جمعيت هلال احمر
    
مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي کردستان 2009

رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي مادران بيماران مبتلا به اسکيزوفرني با سطح هيجان ابراز شده آن ها
    
فصلنامه اصول بهداشت رواني 2009 
    
رضايت زناشويي بررسي اثربخشي طرح تايم (غني سازي ازدواج) بر زوج هاي دانشجو
    
مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي کردستان 1389
   
مقايسه نگرش هاي نارکارآمد در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد افراد عادي و پيامدهاي روانشناختي آن
    
اعتياد پژوهي 1387
   
اثر گروه درماني شناختي رفتاري بر پيامد اختلال دو قطبي نوع يک
    
فصلنامه اصول بهداشت رواني 1387
   
The effect of Group Cognitive-Behaviour Therapy in combination with Pharmacotherapy on Mania and Depression Symptoms and Awareness of warming signs of relapse in patients with Bipolar Disorder
    
Iranian journal of psychaitry 2009
    
Microembolic signals in patients with systemic lupus erythematosus
    
2010The Canadian journal of neurological sciences


 
 
 
عضويت و همکاري در هيئت تحريره مجلات معتبر