امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دکتر پيمان هاشميان
استادیار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن مستقيم : 37112722 -051


سوابق تحصيلي

 

  • پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (بهمن ماه 1364 لغايت بهمن ماه 1371)
  • متخصص روانپزشکي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مهر ماه 1374 لغايت شهريور ماه 1377)
  • فوق تخصص روانپزشکي کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، (مهر ماه 1382 لغايت شهريور ماه 1386)
  • تحصيلات تکميلي روانپزشکي کودک از دانشگاه گلسگو انگلستان از خرداد 1382 لغايت شهريور
رشته تحصيلي: روانپزشکي کودک و نوجوان
گروه آموزشي: روانپزشکي
مرتبه علمي: استاديار