امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر ابراهیم عبداللهیان

استاد دانشگاه و  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
فلوشیپ روانپزشکی کودک و نوجوان

آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي

تلفن : 37112722-051

ايميل :AbdollahianE[at]mums.ac.ir

سوابق تحصيليM.D from MUMS Psychiatry training (MUMS) child and Adolscent psychiatry (ohaio state University)