برنامه حضور روانپزشکان در درمانگاه بیمارستان ابن سینا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

"برنامه حضور روان پزشکان در درمانگاههای بیمارستان ابن سینا در سال 1395"


{tab=کودک و نوجوان}

دکتر فاطمه محرری
دکتر اعظم السادات حیدری
دکتر عاطفه سلطانی فر
دکتر پیمان هاشمیان
دکتر پریا حبرانی
                                                    برنامه حضور روان پزشکان در درمانگاه آموزشی کودک و نوجوان

 

 

 {tab= روان پزشکی بزرگسالان}
 
دکتر علی ربانی زاده
دکتر حمیدرضا صالحیان
دکتر محمود روشندل
دکتر علیرضا ابراهیمی
دکتر سید محمد مرتضی نیا
دکتر مجید علوی
دکتر مجید حنیفه زاده
دکتر رامش طاهر پور

                                                    برنامه حضور روان پزشکان در درمانگاه روان پزشکی بزرگسالان

{tab=آموزشی بزرگسالان}

دکتر سید علی ثاقبی
دکتر فاطمه بهدانی
دکتر علی طلایی
دکتر فرزاد اکبرزاده

                                                   برنامه حضور روان پزشکان در درمانگاه آموزشی بزرگسالان{tab=ماتریکس}

دکتر پیمان هاشمیان

                                           

                                                برنامه درمانگاه ماترکیس(مت آمفتامین)بیمارستان ابن سینا
{tab=نورولوژی}

دکتر فریبرز رضایی طلب
     

                                           برنامه حضور پزشکان مغز و اعصاب در درمانگاه نورولوژی (آموزشی -درمانی){tab=سوء مصرف مواد}


دکتر امیر رضایی اردانی
                                                برنامه حضور روان پزشکان در درمانگاه آموزشی درمان سوء مصرف مواد
{tab=کلینیک ویژه}


دکتر فاطمه محرری
دکترفاطمه بهدانی
دکتر امیر رضایی اردانی
دکتر عليرضا ابراهيمي
دکتر فرهاد فرید حسینی
دکتر اعظم السادات حیدری
دکتر فرزاد اکبرزاده
دکتر سید علیرضا سجادی
دکتر سید علی ثاقبی
دکتر منصوره میرزاده

نوبت دهی در کلینیک ویژه صبح همان روز بصورت تلفنی می باشد.

تلفن های تماس 37002301-37002300

                                                  ضمنا سایت نوبت دهی اینترنتی www.nobat.mums.ac.ir می باشد که از 48 ساعت

                                                               قبل از حضور پزشک در کلینیک جهت نوبت دهی فعال می باشد .

                                                برنامه حضور روان پزشکان در کلینیک ویژه بیمارستان ابن سینا در سال 1395

 
{/tabs}