کتابخانه بیمارستان ابن سینا

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

"کتابخانه بیمارستان ابن سینا"

مدیریت
دکتر سید علیرضا سجادی شماره تلفن :3700223 پست الکترونيک :SadjadiA[at]mums.ac.irمسئول

زهره جانفدا شماره تلفن :3700223 پست الکترونيک :JanfadaZ1[at]mums.ac.ir

ساعات کاری کتابخانه

شنبه تا 5شنبه 7الی 15 یکشنبه و4شنبه 7الی 20

تاریخچه

این کتابخانه یکی از کتابخانه های تخصصی دانشگاهی است که از سال 1370به مساحت 250متراز بخشهای مختلف شامل سالن مطالعه  مخزنشریات و رایانه تشکیل شده و خدمات کتاب به صورت قفسه باز انجام می شود.

مجموعه کتابخانه در موضوعات روانپزشکی –روانشناسی –پرستاری و روان پرستاری می باشد.سعی ما بر این است که بتوانیم روزآمدترین ابزار تحقیق را در حوزه روانپزشکی –روانشناسی برای پژوهشگران به آسانی فراهم آوریم

مجموعه کتابخانه شامل 6700جلد کتاب فارسی و3300جلد کتاب لاتین می باشد.

بخش نشریات کتابخانه :نشریات لاتین به صورت آنلاین مورد استفاده اساتید قرار می گیرد و نشریات فارسی معمولا اهدایی می باشد.

 

فعالیتها

اطلاع رسانی ، امانت کتاب، تهیه و پی گیری روزآمدترین کتب چاپ شده درزمینه روانپزشکی و روانشناسی همچنین رفرنسهای جدید دراین حوزه تهیه ودر اختیار اساتید قرارمی دهد.


1.Comprehensive.T.X.book of psychiatry-kaplan and

Sadock.Tenth ed.

2.Synopsis of psychiatry , Kaplan and sadock ,Eleventh ed.

3.kaplan and sadock .pocket H.B. of  psychiatry. Sixth ed.

4. Lewis child and adolescent psychiatry / Fifth ed.

همچنین امکان دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه جهت مقاله وژور- نالهای  آنلاین از طریق سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه ومنابع اطلاعاتی آنلاین که دانشگاه خریداری می کند فراهم گردیده است.


مراجعین

  •  اساتید
  • رزیدنتهای گروه روانپزشکی و مغزواعصاب
  • دانشجویان
  • کارآموزان رشته های پرستاری و روان پرستاری

 

خدمات

  • امانت
  • استفاده ازاینترنت
  • راهنمای مراجعان جهت جستجوی مقالات
  • پرینت و...

لینک های مفید

عنوان                                                نام لینک                                                                                                                                                
لینک نرم افزار کتابخانه Sina.mums.ac.ir
لینک وب سایت کتابخانه بیمارستان http://sina.mums.ac.ir/index.php/component/content/article/61-officeunit/598-ketabkhaneh
ایجاد و درج لینک معرفی کتابخانه (تاریخچه، اهداف، ماموریت و معرفی کتابخانه)     http://sina.mums.ac.ir/index.php/component/content/article/61-officeunit/598-ketabkhaneh

 

 


لینک های مفید