واحد روانشناسی بیمارستان ابن سینا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

"واحد روانشناسی بیمارستان ابن سینا"

{tab=مسئول واحد}


علی اسدی   شماره تلفن :37002270 پست الکترونيک :Asadia2[at]mums.ac.ir{tab=همکاران واحد}

دکتر سمانه غفوری

حمیدرضا رمضانی

دکتر ژاله فیضی

ملیحه رحیمی

مرتضی روستایی


{tab=همکاران درمانگاه}

درمانگاه روانشناسی اطفال

فاطمه نعلچگر       

الهام بالندری         

درمانگاه روانشناسی

زهره رستمی       

درمانگاه ماتریکس

سهراب ثقفی       

 

{tab=همکاران بخش}

بخش آموزشی 1 مردان

مسعود کاشانی

بخش آموزشی 2مردان

سودابه ملک پور

بخش آموزشی 1 زنان

 فائزه سلطان احمدی

الهام غفاری

بخش آموزشی 2 زنان

فاطمه کاشی پزان

بخش 1 مردان

 حسین حسینی

سعیده عبدالهیان

بخش 2 مردان

 نسترن احمدیان

مهدی قائم پناه

بخش اعتیاد

حسن تراجی

حسین سلطانی

بخش جانبازان

 احمد مزارعی

بخش 1 زنان

رویا سعیدی

بخش سالمندان زنان و مردان

 میترا طالقانی

بخش اطفال پسران

 ریحانه ریحانی

بخش اطفال دختران

صدیقه طباطبائی

 
{tab=چشم انداز واحد روانشناسی}

واحد روانشناسی بر پایه راهبرد های استراتژیک بیمارستان خودرا متعهد میداند که بمنظور ارتقای سطح سلامت روان درفرد و جامعه , افزایش اطلاعات گیرندگان خدمت در رابطه با اختلالات روانپزشکی و مسائل و مشکلات مرتبط با آنها  و گسترش آموزش و درمان روانشناختی با رویکرد پیگیری اولیه، ثانویه و ثالث برنامه هایی را با هدف آموزش و درمان روانشناختی به گیرندگان خدمت و افراد مرتبط با آنها تدوین و اجرا نماید.


{tab=خدمات واحد روانشناسی}

1)     ارائه خدمات روانشناسی به بیماران بخش ها (آزمونهای روانشناختی-روان درمانی فردی با رویکردهای مختلف – خانواده درمانی، آموزش روانی)

2)     انجام آزمونهای روانشناختی پزشکی قانونی

3)     انجام آزمونهای روانشناختی و ارزیابی روانشناختی جهت کمیسیون های پزشکی

4)     برگزاری جلسات ژورنال کلاب در آمفی تئاتر بیمارستان

5)     انجام جلسات آموزش روانی (psychoeducation) برای خانواده های بیماران بستری دربخش

6)      انجام جلسات گروه درمانی در بخش ها

7)     برگزاری کارگاه های آموزشی و نحوه برخورد با بیماران روان

8)     برگزاری کلاسها  برای  مهارت زندگی خانواده های  پرسنل و همکاران

9)     ارجاع موارد خاص برای روان درمانی فردی

10)    شرکت در برنامه های ویزیت درمنزل(home visit)

11)   آموزش به دانشجویان روانشناسی که از سایر دانشگاه های سطح استان به این مرکز ارجاع میشوند.

 


{/tabs}