برنامه آموزشي دستياران روان پزشكي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 
  
مسئول دفترتوسعه آموزش
 
دکتر عاطفه سلطاني فر
عضو هيئت علمي گروه روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
تلفن : 7002310 پست الکترونيک : SoltanifarA[at]mums.ac.ir
آدرس : مشهد انتهاي خيابان حر عاملي نرسيده به ميدان بوعلي بيمارستان ابن سينا - گروه روانپزشکي
 
 
 
 

برنامه آموزش رزيدنت ها

طرح درس
چرخش سايکوسوماتيک
 
کوريکولوم آموزشي
اختلالات وابستگي به مواد
طب رواني تني
تحريک مغز
 
روانپزشکي جامعه نگر
روانپزشکي اطفال
 
 
 

برنامه آموزش کارورزها

کوريکولوم آموزشي
تشخيص و درمان اختلالات روانپزشکي
طرح درس
درمان اختلالات خلقي
درمان اختلالات وابستگي به مواد (دکتر فياضي بردبار)
درمان اختلالا سايکوتيک (دکتر هاشميان)
اختلال بي اختيار ادرار (دکتر حبراني)
آشنايي با درمان هاي روانشناختي (دکتر مدرس)
درمان اختلالات شبه جسمي (دکتر محرري)
درمان هاي دارويي اختلالات روانپرشکي در سالمندان (دکتر مخبر)
درمان هاي دارويي در روانپزشکي (دکتر سجادي)
جنبه هاي روانشناختي پرخاشگري(دکتر سلطاني فر)
شرح حال گيري و نشانه شناسي در روانپزشکي (دکترطلايي)
اختلالات انطباقي (دکتر فياضي بردبار)
 
 
 
کوريکولوم آموزشي
تشخيص و درمان اختلالات روانپزشکي
طرح درس
 
اختلالات اضطرابي (دکتر بهداني)
اختلالات مرتبط با استرس (دکتر فياضي بردبار)
اسکيزوفرني (دکتر هاشميان)
اختلال شبه جسمي (دکتر منطقي)
اختلال اضطراب جدايي (دکتر حبراني)
آشنايي با آزمون هاي رواني (دکتر مدرس)
اختلالات خلقي دو قطبي (دکتر محرري)
اختلالات شناختي (دکتر مخبر)
نشانه شناسي بيماران روانپزشکي (دکتر سجادي)
اختلال بيش فعالي نقص توجه و تمرکز
(دکترسلطاني فر)

اختلالات افسردگي (دکتر طلايي)

اختلالات تجزيه اي (دکتر فياضي بردبار)

اختلالات شرح گيري و معاينه روان (دکتر فياضي بردبار)

اختلالات خلقي (دکتر فياضي بردبار)