امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 تاریخچه تشکیل دفتر بهبود کیفیت بیمارستان و مرکز آموزشی ابن سینا و دکتر حجازی

دفتر حاکمیت بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی روان پزشکی ابن سینا و دکتر حجازی در سال 1388 ودر راستای سیاست های وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شروع به کار نمود .همچنین با استقرار مدل تعالی سازمانی(EFQM) از سال 1389 تا1391 جزء واحدهای پیشرو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود وبیمارستان موفق به اخذ گواهینامه درجه یک همایش ملی جایزه تحول و تعالی در بخش سلامت گردید.


 در اواخر سال 1390 به دنبال تغییر ملاک های ارزشیابی بیمارستانی به استانداردهای اعتباربخشی ملی ایران دفتر بهبود کیفیت با حضور کارشناسان توانمند تشکیل گردید.اولین دوره اعتباربخشی در 20/05/1392 برگزار گردید  وبیمارستان موفق به کسب دریافت گواهی نامه اعتبار بخشی ملی ایران با درجه یک شد.
در سال 1393همراه  با پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی ملی ایران، اجرای دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت دراردیبهشت ماه در بیمارستان آغاز گردید. مسوولیت نظارت بر اجرای صحیح برنامه تحول  بر عهده دفتر بهبود کیفیت گذاشته شد.

در حال حاضردفتر بهبود کیفیت علاوه بر پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی به صورت مستمر در پاسخگویی به بازدید های سایرسازمان ها و ارگان های قانون گزار، تدوین پروژه های خیرین سلامت و ارائه پژوهش ها و مقالات کاربردی، تشکیل کمیته آموزش به بیمار، اجرای آموزش به بیمارو خانواده در راستای بهبود کیفیت خدمات سلامت به فعالیت خود ادامه می دهد.