امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  اعضا دفتر بهبود کیفیت بیمارستان و مرکز آموزشی ابن سینا و دکتر حجازی  
نام و نام خانوادگی سمت آدرس پست الکترونیکی سوابق (cv )
زهره وجودی یزدی مسئول دفتر بهبود کیفیت vojodiz1[a]mums.ac.ir  
مرضیه صفاییان تیتکانلو کارشناس دفتر بهبود کیفیت safaeianm1[a]mums.ac.ir  
اعظم یوسفی فر کارشناس دفتر بهبود کیفیت  yousefifara2[a]mums.ac.ir  
نرجس رحمتی کارشناس دفتر بهبود کیفیت  rahmatin2[a]mums.ac.ir  
لیلا اخلاقی نژاد کارشناس دفتر بهبود کیفیت akhlaghinl1[a[mums.ac.ir  

 

خبرنامه ی اطلاع رسانی و آموزشی دفتر بهبود کیفیت

آموزش