واحد تجهیزات پزشکی

 


"واحد تجهیزات پزشکی"

پرسنل بخش

 
مسئول واحد :

ایمان آخوند         تلفن تماس:37002213              پست الکترونیک :Akhonde1[at]mums.ac.ir

فعالیتهایمطالب علمی