تماس با رابط آموزشی

 
موسی الرضا آدینه پور
 
 

سوپروایزر آموزشی

آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي

تلفن : 37002332-051

  نمابر : -051

ايميل :سوابق تحصيليسوابق شغلي