تقدير و تشکر از پرسنل خدوم بيمارستان روان پزشکي دکتر حجازي

تقدير و تشکر از پرسنل خدوم بيمارستان روان پزشکي دکتر حجازي


به همت خير بزرگوار و نيک انديش جناب آقاي مهندس هادي پايدارکه فعاليتهاي ايشان در زمينه اقدامات خيرخواهانه در بيمارستان هاي ابن سينا و دکتر حجازي براي بيماران محروم اين بيمارستان ها هميشه قابل توجه است مراسمي براي پرسنل زحمتکش و بي ادعاي بيمارستان دکتر حجازي جهت تقدير و تشکر از آنها برگزار شد.
در اين مراسم که در هتل بزرگ سي نور مشهد برگزار شد از زحمات نزديک به پنجاه نفر از پرسنل و همسران آنها تقدير و تشکر شد
در ابتداي مراسم اقاي عباسي که خود از خيرين هستند چند دقيقه اي در مورد سختي کار در بيمارستان هاي روان پزشکي به ايراد سخن پرداختند و سپس آقاي دکتر ميري مديريت بيمارستان به بيان چند خاطره از صدمات جدي که به پرسنل در حين خدمت به بيمار از جانب آنها وارد شده پرداخت.مراسم با اهداي لوح تقدير و شاخه گل و هديه به همسران پرسنل ادامه يافت و در انتها جناب آقاي مهندس پايدار از زحمات بي دريغ پرسنل تشکر نمود.
اين مراسم با صرف نهار در رستوران هتل به پايان رسيد.همچنين زحمات بي شائبه سرکار خانم حضوري دبير شوراي مشارکت هاي مردمي بيمارستان هاي ابن سينا و دکتر حجازي در برگزاري اين مراسم قابل تقدير است.