جلسه سرگروه هاي صالحين بسيج کانون ابن سيناي مشهد

جلسه سرگروه هاي صالحين بسيج کانون ابن سيناي مشهد در نمازخانه بيمارستان ابن سينا برگزار شد.


اين جلسه در تاريخ 30 آذر 94 با حضور مسئولين پايگاه هاي بسيج کانون اين سينا وجمعي از سرگروها و همچنين مسئول کل کانون جناب سرهنگ وکيلي با موضوع بررسي جمعيت در کشور و نظرات مقام معظم رهبري در مورد رشد جمعيت برگزار شد.
آقايان طالبان و پيش قدم با ارائه مطالب خود در باب مزيتهاي افزايش جمعيت در کشور و مشکلاتي که از سمت دشمنان نظام در جهت تبليغات براي از هم پاشيدن نظام خانواده و کاهش جمعيت صورت ميگيرد پرداختند.
شايان ذکر است کانون ابن سينا شامل 5 بيمارستان ابن سينا - دکترحجازي - دکتر شيخ - ام البنين و خاتم الانبيا ميباشد که بزرگترين و فعالترين کانون بسيج در سطح استان خراسان رضوي است.