تزیین بیمارستان در ایام الله دهه فجر 1394

گزارش تصویری تزیین بیمارستان ابن سینا در ایام الله دهه فجر1394