روابط عمومي بيمارستان و مرکز آموزش ابن سينا و دکتر حجازي"روابط عمومي بيمارستان و مرکز آموزش ابن سينا و دکتر حجازي"


مسئول واحد روابط عمومی

مسئول واحد :
مهدی داوری    شماره تلفن :37002245 پست الکترونيک :DavariM1[at]mums.ac.irمسئول سمعی بصری

سعید جعفری     شماره تلفن :37002303  پست الکترونيک :Jafaris4[at]mums.ac.irشرح وظایف روابط عمومی

1-نظارت بر حسن اجرای آیین نامه اطلاع رسانی دانشگاه

2-حضور فعال در جلسات شورای مدیران واحد مربوطه

3-افکار سنجی از مشتریان داخلی و خارجی واحد مربوطه

4-تحلیل محتوای کیفی و کمی از انتقادات و پیشنهادات مشتریان

5-نظر سنجی ادواری از مشتریان داخلی و خارجی

6-نیاز سنجی اطلاعاتی و تولید محتوای مورد نیاز مخاطبین واحد مربوطه

7-تحلیل محتوا از انعکاس رسانه ها از اخبار واحد مربوطه

8- بزرگداشت مناسبت های ملی ، مذهبی و سازمانی

9-نظارت بر تبلیغات محیطی واحد مربوطه

10- برگزاری نشست های خبری با نظارت واحد ارتباط رسانه ای روابط عمومی دانشگاه

11-انجام مصاحبه های رسانه ای با هماهنگی واحد ارتباط رسانه ای در حوزه عملکردی، دستاوردی و افتخارات

12- رصد روزانه رسانه ها اعم از شبکه های اجتماعی، سایتهای خبری،صداوسیما و روزنامه ها

13- تدوین و تنظیم جوابیه و تکذیبیه و ارسال به روابط عمومی دانشگاه

14- برپایی نمایشگاه دستاوردی از اقدامات و عملکرد واحد مربوطه

15-تولید روزانه اخبار و ارسال به واحد خبر وبدای دانشگاه

16-اطلاع رسانی خدمات به ذینفعان

17-اطلاع رسانی فرآیندها به ذینفعان

18-اطلاع رسانی عملکرد، دستاورد و افتخارات واحد مربوطه به مشتریان داخلی و خارجی

19-مدیریت وب سایت واحد مربوطه و تولید محتوای متناسب

20-تهیه و انتشار ماهانه گزارش عملکرد واحد مربوطه از طریق فضای سایبر

21-  پوشش رویدادهای مهم واحد مربوطه در قالب خبر عکس خبری و فیلم مستند و ارسال به روابط عمومی دانشگاه

22-تکریم خبرنگاران رسانه های گروهی و همکاری لازم پس از هماهنگی با واحد ارتباط رسانه ای

23-انجام تشریفات مقامات استانی و کشوری بر اساس پروتکل در بازدید از واحد مربوطه

24-نظارت بر انتشارات در سطح واحد مربوطه