واحد بهداشت محیط
"واحد بهداشت محیط "

مسئول واحد

ملک قرائیان                  شماره تلفن :37002251             پست الکترونيک :GharaeianMM1[at]mums.ac.ir
همکار واحد


فاطمه جاویدی                     JavidiF2[at]mums.ac.ir


شرح وظایف کارشناسان بهداشت محیط

1- برگزاری کمیته بهداشت محیط و طرح مسائل موجود و پیگیری آنها تا حصول نتیجه

2- شرکت در کميته کنترل عفونت، غذاو دارو و پیگیری مصوبه های مربوطه

3- عضویت در کارگروه شورای بهداشت شهرداری منطقه تحت پوشش و شرکت در جلسات برحسب نیاز

4- پیگیری تهیه كارت معاینه پزشكی و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

معاینه

5- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان با استانداردهای کشوری از نظرکنترل بهداشتی و تشکیل پرونده بر اساس استاندارد

الف-کلرسنجی و در صورت نامطلوب بودن مکاتبه با مرکز بهداشت وهماهنگی با اداره آب و فاضلاب جهت نمونه برداری

ب-نمونه برداری میکروبی(ماهانه) بررسی نتایج و تفسیر آن و در صورت بروز مشکل پیگیری تا رفع نقص

ج-نمونه برداری شیمیایی(6 ماهه) بررسی نتایج و تفسیر آن و در صورت بروز مشکل پیگیری تا رفع نقص

د-شستشوی مخازن آب هر شش ماه یکبار

ه- درخواست بهسازی مخزن در صورت وجود مشکل

kit

6-نظارت بر فاضلاب بیمارستان شامل

الف- دفع بهداشتی فاضلاب و اتصال به اگو

ب- نمونه برداری از پساب خروجی و سپتیک هر شش ماه یک بار

ج- نمونه برداری از چربی گیر و تخلیه آن هر سه ماه یک بار

د-بهسازی چربی گیر و سیستم فاضلاب

ه- در صورت مشکل ارائه اقدامات اصلاحی

7- بازدید از قسمت های مختلف مرتبط با بهداشت محیط

الف-مهدکودک (آموزش پرسنل،بازدید روتین از مهد،بهداشت موادغذایی و ظروف مورد استفاده،شرایط ساختمانی،وسایل فردی پرسنل،پرونده بهداشتی پرسنل و کودکان،بازدیداز موی سر کودکان-جلوگیری از ورود کودکان بیمار)

ب-انبار موادغذایی(بهسازی کلی ساختمان-آموزش در خصوص قرارگیری موادغذایی ،بررسی تاریخ تولید و تاریخ مصرف ،بهداشت فردی و ...)

ج-انبار موادشوینده(بهسازی انبار،چک کردن تاریخ مواد شوینده،بررسی پروانه ساخت محصولات)

د-آمبولانس ها(نصب دستورالعمل بهداشتی داخل آن،آموزش به پرسنل در خصوص گندزدایی، بازدید روتین از آمبولانس ها، استفاده از وسایل حفاظت فردی)

ه- سردخانه(آموزش به نیروی خدماتی در خصوص نحوه گندزدایی،پیگیری در جهت وسایل حفاظت فردی،نصب دستورالعمل ، بهسازی)

ذ-سرویس های بهداشتی عمومی داخل بیمارستان و محوطه(بازدید روتین –نصب دستورالعمل بهداشتی )

ر-آزمایشگاه(تکمیل چک لیست مربوطه،نظارت برتفکیک پسماندها،رعایت بهداشت و نظافت آزمایشگاه-استفاده از وسایل حفاظت فردی)

ز- رادیولوژی: اقدامات لازم جهت حفاظت پرتویی واحدهای پرتو پزشکی و پرتو درمانی(هماهنگی با مرکز بهداشت جهت بازدید شش ماهه و انجام دزیمتری و همچنین بازدید ساختمانی،وسایل حفاظت فردی،پرونده بهداشتی پرسنل)

8-همکاری و تعامل با شهرداری از جمله:

الف- هماهنگی با شهرداری جهت بازیافت کاغذ و کارتن و تحویل کارتن پلاست ،باکس فلزی(جهت بازیافت کاغذ در قسمت اداری)

ب- هماهنگی با شهرداری جهت جمع اوری سگ های ولگرد در بیمارستان

ج-عقد قرارداد جهت حمل و دفن پسماندها

9-نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل : ( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، نظارت بر نحوه تهیه و نگهداری مواد اولیه غذایی،بررسی مجوز وسایل نقلیه و پروانه بهداشتی موادغذایی بسته بندی،وضعیت سردخانه ها ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی كاركنان ، اطاق استراحت كاركنان ، پرکردن چک لیست ها و در صورت نیاز اقدام اصلاحی انجام شود،شستشو و ضدعفونی ظروف ، نظارت در هنگام توزیع و سرو غذا،شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ، وسایل و ظروف مورد استفاده ،داشتن وسایل حفاظت فردی ،توزیع غذا در بخش ها،نظارت بر پرونده بهداشتی پرسنل و . . . . )

محافظت

10-بازدید و نظارت بوفه مواد غذایی داخل بیمارستان شامل : اموزش پرسنل،نمونه برداری از مواد غذایی تهیه شده،تکمیل چک لیست مربوطه،بررسی مواد غذایی بسته بندی شده،بهداشت فردی

11-نظارت و بازدید بهداشتی از بخش هابه صورت روتین از جمله

الف-بازدیداز اتاق کار ،اتاق بیماران،سرویس بهداشتی ها،حمام ها،تی شوری و ...

ب- آموزش چهره به چهره در خصوص تفکیک پسماند،چگونگی استفاده از مواد شوینده و خطرات ان،چگونگی گندزدایی قسمت های مختلف

ج-تکمیل چک لیست مربوطه

گند

12- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای كاركنان رده های مختلف

13- تهیه دستورالعمل و پوسترهای مختلف بهداشتی و ارسال به بخش ها

14- همکاری و تعامل با مرکز بهداشت منطقه :

الف- هماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

ب- درخواست واکسن (هپاتیت،کزاز،آنفولانزا)

ج- در خواست شامپو پرمترین(ضد شپش) و فرم مربوط به انها جهت تکمیل و ارسال به مرکز بهداشت

د- در خصوص آزمایشات سل پرسنل آشپزخانه

ه- تکمیل فرم هفتگی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

15-جایگاه پسماند

الف- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله ها(عادی- عفونی- نوک تیز-دارویی- شیمیایی) و توزین پسماندها

ب- نظارت برفرآیند بی خطر سازی زباله های عفونی و نوک تیز توسط دستگاه اتوکلاو وپایش و ارزیابی دستگاه (ارزیابی میکروبی-مکانیکی- شیمیایی) و مسائل مربوط به آن(انتقال ویال به آزمایشگاه- ثبت تست کلاس6 در دفتر- پرکردن اظهار نامه پایان هر ماه)

ج- جمع اوری پسماندهای دارویی –شیمیایی و دپو در انبار جهت انتقال

د- نظارت بر وسایل حفاظت فردی متصدی و آموزش چهره به چهره

ه- در صورت خراب شدن دستگاه هماهنگی با تجهیزات پزشکی و تاسیسات و کارپردازی جهت هماهنگی با شرکت سازگر

ر- برنامه ریزی و ارائه راه کار جهت کاهش میزان تولید پسماند در بیمارستان و استفاده از محصولات کم نظارت و مداخله در عقد قرارداها و همکاری با شرکت های خصوصی جهت پایش صحت عملکرد اتوکلاو،حمل و بی خطرسازی و امحاء پسماندهای دارویی و شیمیایی خطر تر

16-رختشویخانه شامل: نظارت بر چگونگی حمل البسه از بخش به محل شست وشو،استفاده از وسایل حفاظت فردی،نظارت برتفکیک البسه،آموزش به پرسنل،نظارت برشست وشو و چیدمان در قفسه،تهیه دفتر جهت ثبت آمار البسه ورودی و خروجی،پیگیری در جهت دو دستگاه ماشین لباسشویی جهت شست و شوی لیف ها،نظارت بر شرایط ساختمانی محل

17- كنترل حشرات و جوندگان

الف- ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین

بهسازی

ب- دفع بهداشتی زباله

ج- استفاده اصولی از روش های شیمیایی شامل:

1- جهت جوندگان: استفاده از چسب موش(آموزش به پرسنل جهت استفاده)

چسب موش

2-جهت حشرات و سوسک: عقد قراردادبا شرکت جهت طعمه گذاری در بیمارستان

18-- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )

19- تدوین برنامه عملیاتی پسماند و بهداشت محیط

20- تنظیم و ارسال شاخص های فصلی(پسماند- لاندری- آب و فاضلاب) به دفتر بهبود کیفیت

21نظارت بر ساخت وسازهای داخل بیمارستان(پیگیری در جهت جمع آوری نخاله های ساختمانی،نصب توری برای پنجره ها ،تهویه بخش ها،