مراسم روز دست پاک در بیمارستان ابن سینا

برگزاری مراسم روز دست پاک در بیمارستان ابن سینا

در این مراسم که به همت واحد پرستاری/کنترل عفونت برگزار شد به اهمیت شستن دست در پیشگیری از بیماری های عفونی و انتقال بیماری ها پرداخته شد .

برگزاری کلاس اموزشی توسط خانم بخشی سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان برای پرسنل ، مسابقه شستن صحیح دست و اهدای جوایزو مشاوره دادن به پرسنل از برنامه های این روز بود .