مراسم تقدیر از رابطین محترم کنترل عفونت

برگزاری مراسم تقدیر از رابطین محترم کنترل عفونت در مرکز روان پزشکی ابن سینا

در این مراسم که به همت سوپروایزر محترم کنترل عفونت و مدیریت پرستاری در سالن همایش 2 بیمارستان ابن سینا برگزار شد رابطین محترم کنترل عفونت مورد تقدیر و تشکر قرارگرفتند.

به گفته سرکار خانم بخشی سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان هدف اصلی برگزاری این نشست ارتقا ارزش گذاری و رعایت فرهنگ بهداشت دست بوده است

در این برنامه ریاست ، مدیریت  ومترون محترم بیمارستان حضور داشتند و در انتهای مراسم هدایا و لوح تقدیر به رابطین کنترل عفونت اهداشد