اردوی یک روزه تفریحی -فرهنگی و ورزشی جهت پرسنل بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی برگزار گردید

اردوی یک روزه تفریحی- فرهنگی و ورزشی جهت پرسنل بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی برگزار گردید

این اردو که با هدف تقویت روحیه وانگیزه پرسنل این دوبیمارستان برنامه ریزی گرید بصورت تور یک روزه و به مقصد منطقه ییلاقی اخلمد برگزار شد

این اردو به همت سرکار خانم دکتر محرری ریاست محترم بیمارستان و واحد امور اداری/ روابط عمومی و دفتر اعتبار بخشی برگزار شد

برنامه های تفریحی . فرهنگی ورزشی و سرو نهار و صبحانه و همچنین پیاده روی در کوه از برنامه های این اردو بود که با استقبال خوب پرسنل بیمارستان روبرو شد