برگزاری مانور آتشنشانی در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا

مانور آتشنشانی در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا برگزار شد

این مانور بزرگ که به همت واحد فنی مهندسی بیمارستان و آتشنشانی منطقه 2 (اصلی ایستگاه 3 و کمکی ایستگاههای 10 ) در محوطه بیمارستان ابن سینا برگزار گردید با هدف آموزش مهار انواع حریق و چگونگی مواجهه با حوادث آتش سوزی صورت گرفت.

به گفته سبحانی رییس ایستگاه منطقه 2 این مانور با هدف حمل مصدوم ، کاوش و جستجو، شلنگ کشی ، نجات مصدوم و اطفائ حریق و همچنین آموزش به پرسنل بیمارستان انجام پذیرفت.

تعداد 5 ماشین مجهز آتشنشانی و یک آمبولانس و 25 نفر آتشنشان و امدادگر در این مانور شرکت داشتند.

همچنین طریقه استفاده از کپسول های اتفائ حریق توسط سرآتشبار عطاپور به پرسنل این مرکز آموزش داده شد.

این مانور با استقبال پرشور پرسنل و مسئولین بیمارستان همراه بود و به گفته پرسنل بیمارستان آموزش ها بسیار کاربردی و مفید بود.